Komtek Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tetra Site Kontrol (TSC)
BAZ İSTASYONU SİTESİ, ALMA GÖNDERME

TETRA Site Controller (TSC), Base Site Transceiver (BStrx) tarafından gönderilen sinyalleri alır, gelen mesajı derler, mobil istasyonlarla (MS) iletişim için uygun mesajı üretir ve sonradan tekrar sisteme erişim yapılması gerektiği durumlar olacağı için mobil istasyonları kayıt eder. TBS’ e gelen aramalar da, TSC, MS’ den BSTtrx vasıtasıyla gelen sinyalleri alır, bu gelen sinyalin bilgilerini ekler, Ethernet portundan TCP/IP ve PPP protokollerini kullanarak T-¬MATRIX™ LAN/WAN’ a iletir. Aynı zamanda orta seviyeli mesajları da çevirir ve işler. Network tarafından istendiğinde, aranan MS’i belirli kanala ve slota gönderir, aramayı tutar ve arayan mobilden gelen sinyali şebekeye iletir. TSC, şebekeden gelen bu sinyali alır ve BStrx vasıtasıyla arayan MS’e gönderir. TSC tarafından giden aramalar da, T-¬MATRIX™ LAN/WAN tarafından gelen sinyaller alınır, TETRA sinyallerine çevirilir ve aranan MS’ e BStrx vasıtasıyla iletilir. Onay sinyali, aranan MS’den gelir, bu sinyalin bilgileri eklenir ve şebekeye gönderilir. Şebeke tarafından istendiğinde, TSC, aranan MS’i özel kanal ve zaman slotuna gönderir, aramayı tutar ve aranan MS’den gelen sinyali gönderir. TSC, kendini izler ve kendi içinde gerçekleşen hataları, anormal durumları rapor eder veya BStrx üniteleriyle olan bağlantıları kontrol eder. Aktif / Uyku modu konfigürasyonların da, uyku modu TSC, aktif TSC işlemlerini pasif bir şekilde izler, aktif TSC’ de meydana gelebilecek herhangi bir hata anında kendini otomatik olarak açar.

RF SUB SYSTEM (RF ALT SİSTEM)
RF Sub¬system (RFS) içerisinde splitter, duplexer ve combiner anten sistemiyle transcieverlar arasında arayüz olarak kullanılır. Kesin yapılandırma, anten sayısına, transceiver sayısına, tanımlanmış receive diversity (seçici almaç) seviyesine ve frekansa bağlıdır.

OPTİK BAĞLANTI YÖNETİCİSİ (OLM)
Optik bağlantı yöneticisi OLM, iki TSC ünitesine (aktif ve uyku modu) ve dört BStrx ünitesine bağlanmak amacıyla yeterli sayıda optik portlarla donatılmış tekli bir ünitedir. Eğer beş ve altı Tx/Rx üniteleri gerekirse, ikinci bir OLM kullanılır.

OLM sürekli olarak optik verileri ve saat sinyallerini takip eder, TSC’den BStrx ünitelerine kadar gelen optik bağlantıları otomatik olarak yönlendirir. OLM aynı zamanda özel BStrx bağlantılarını yönetir, optik iletişim hatalarını düzeltir.

GÜÇ KAYNAĞI
T-MATRIX P (Portatif) cihazlar hem AC şebeke hemde harici 48V DC ile çalışmaktadır. Güç Kaynağı RF Sub¬System rafında yerleştirilmiş olup, iç üniteler için gerekli 48V DC beslemeyi sağlamaktadır.

T-¬MATRIX F (Fixed) cihazlar normalde harici 48V DC besleme ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır ve sistemin konfigürasyonuna ve yük durumuna uygun 19” Rack tipi AC şebeke ile çalışan 48V DC Güç kaynakları sistemle birlikte verilmektedir.

Batarya yedekleme işlemi sistemde mevcuttur. Bu duruma gereksinim duyulduğunda, batarya yedekleme süresi ve yeniden bataryaların yeniden dolum süresine göre sistemler hazırlanmaktadır. Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun sistem bazında özel mühendislik hizmetleri verilmektedir.

ANTEN SİSTEMİ
Antenler, sistem gereksinimlerine göre farklılıklar gösterir. Alım ve gönderim için genel olarak 6dB kazançlı bir Co-¬linear anteni kullanılır. Receive diversity (Almaç Seçiciliği) gerektiğinde, aynı tipte fazladan bir veya iki anten daha kullanılır (sırasıyla receiver diversity ve triversity).Böyle bir durumda antenler, 5 metre aralık olacak şekilde yerleştirilmelidir.

TETRA ŞEBEKE GİRİŞLERİ (TNA)
Opsiyonel cihazlar ile belirtilen arayüzler kullanılarak Lokal Sitelerden özel IP networkler ile tüm T-¬MATRIX TETRA Sitelerine bağlanılarak Private Wide Area Network (WAN) oluşturulmaktadır.

Desteklenen arayüzler:
» X.21
» E1 / G703 (Framed or unframed)
» Optik
» Ethernet

Bu akıllı chazlar genellikle 48 volt DC veya AC şebeke ile çalışmaktadır

YEREL SİVİÇLEME BİRİMİ (LSD)
Bu opsiyonel cihaz, çoklu yerel Ethernet cihazlarıyla T-MATRİX şebekesi arasındaki bağlantıyı sağlar. Aşırı uzaklıktaki cihazları birbirine bağlamak için TNA bölümünü inceleyin.

Ethernet Anahtarlama cihazları gereken özelliklerde ve konfigürasyonlarda kullanılmakta, 48 V DC veya AC şebeke ile çalışmaktadır.