Komtek Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tetra Baz İstasyonu (TBS)
BAZ İSTASYONU SİTESİ, ALMA GÖNDERME
Tetra Baz İstasyonu (TBS)

Baz İstasyonu Sitesi, Alma Gönderme leri(Transceiver) TETRA terminalleriyle radyo bağlantısını gerçekleştirir (“hava arayüzü”). Bu bağlantı TETRA Site Kontrolü (TSC) tarafından kontrol edilir. İletişim esnasında, her Alma Gönderme (Transceiver) 4 kanal sağlar. Bu Alma Gönderme transceveiver lardan ilki 3 konuşma ve veri kanalı, bir de kontrol kanalına sahiptir. Diğer Transceiver larda ise 4 konuşma ve veri kanalı vardır. Site başına en fazla 6 Transceiver düşeceğinden toplamda 24 kanal kullanılabilir. BStrx’ de +44dBm (25W) çıkış gücünde oluşacak ısınmaya karşı soğutma fanı da bulunmaktadır. T-¬MATRIX™ sistemleri TETRA bandları aşağıdaki gibidir.

BAZ İSTASYONU SİTESİ, ALMA GÖNDERME